Agentur blir med byrå – Infly ska göra influencers till opinionsbildare

Infly har sedan lanseringen 2021 hjälpt svenska influencers att bygga sina varumärke, öka sina intäkter och synas i media. Nu kompletterar man med ett byråerbjudande som riktar sig till annonsörer och andra byråer. Fokus ska ligga på att använda influencers för opinionsbildning, ungdomskommunikation och varumärkeskännedom.

2023-03-16

Infly har sedan lanseringen 2021 hjälpt svenska influencers att bygga sina varumärke, öka sina intäkter och synas i media. Nu kompletterar man med ett byråerbjudande som riktar sig till annonsörer och andra byråer. Fokus ska ligga på att använda influencers för opinionsbildning, ungdomskommunikation och varumärkeskännedom.

– Vi tror att influencers är framtiden ur ett kommersiellt, samhälleligt och politiskt perspektiv. Det kommersiella har vi sett tydligt senaste åren, men vi börjar se att influencers gör avtryck på andra sätt. Det är dags för traditionella opinionsbildare att göra plats för en ny generation, säger Johannes Gustavsson, grundare och vd på Infly.

Infly ser framför sig att kunderna är annonsörer i form av samhällsnyttiga företag, branschorganisationer och offentliga verksamheter, men också reklam- och mediebyråer som behöver stöttning i befintliga kunduppdrag där de själva saknar spetskompetensen. 

– Vi har redan nu sett ett intresse från allt från branschorganisationer till välgörenhetsorganisationer som vill kommunicera sina budskap på ett nytt sätt. Med tanke på hur världen ser ut behöver vi inte kränga fler slit och släng-prylar och fast fashion-plagg. Influencers är redo för att kommunicera viktiga budskap och åsikter.

Inflys nya byrådel kommer att arbeta kanal- och profiloberoende, men konstaterar att hjälp med TikTok-etablering och urval av TikTok-kreatörer just nu är två av de mest efterfrågade tjänsterna från kundsidan.

Infly är en Göteborgsbaserad byrå och agentur inom influencer marketing med fokus på opinionsbildning, ungdomskommunikation och varumärkeskännedom. Agenturen lanserades i juni 2021.

Johannes Gustavsson är grundare och vd av Infly, författare till boken Influencer marketing i praktiken samt ledamot i Medieakademin. Han bloggar också om influencer marketing för Resumé.

Kontakt
Johannes Gustavsson
johannes@infly.me

Fler pressmeddelanden

read more
Inflys stipendium går till uppsats om politiska influencer-samarbeten

Tidigare i år lanserades Inflys stipendium inom influencer marketing med syfte att belysa nya perspektiv av branschen. Juryn har sedan dess tagit del av ett 20-tal ansökningar. Nu står det klart att det är två studerande vid Karlstads universitet som blir de första stipendiaterna.

read more
Infly lanserar stipendium för uppsatser inom influencer marketing

Infly vill stötta och vara en del av branschens fortsatta utveckling. Som en del av detta arbete lanserar man nu ett årligt stipendium för uppsatser inom influencer marketing, som delas ut för första gången under hösten. “Vi vill uppmuntra de som har lyckats belysa nya perspektiv av branschen”, säger Johannes Gustavsson, grundare och vd.