Inflys stipendium för influencer marketing

Skriver du uppsats om influencers?

Vi uppmuntrar till studier av ämnet genom att dela ut 5 000 kr till en uppsatsskrivare som bidrar med nya perspektiv för branschens utveckling.

Infly är en agentur och byrå som tror att influencers är framtiden ur ett kommersiellt, samhälleligt och politiskt perspektiv. Vi tycker dessutom att det är viktigt att stötta och uppmuntra till branschens fortsatta utveckling. Det gör vi genom att dela ut ett årligt stipendium till studenter som skriver sitt examensarbete inom vårt verksamhetsområde.

Stipendiet delas ut till studerande vid svenska högskolor, universitet eller yrkeshögskolor. Studerande ska skriva en C- eller D-uppsats eller motsvarande. Uppsatsen ska handla om influencers i allmänhet eller influencer marketing i synnerhet och får gärna (men behöver inte) beröra samhälleliga och politiska perspektiv på ämnet.

Stipendiet är värt 5 000 kr. Om uppsatsen har skrivits av mer än en person fördelas summan lika mellan författarna.

Sista ansökningsdag för uppsatser som har skrivits under det gångna läsåret är den 1 september 2024. Ansök genom att skicka din färdiga uppsats som en pdf-fil tillsammans med en kort sammanfattning till hej@infly.me. Ämnesraden ska vara “Stipendium”.

Stipendiaten utses av en jury bestående av tre personer:

Stipendiet tilldelas den uppsats som vi anser har bidragit mest till att belysa nya perspektiv av branschen. Stipendiaten meddelas och offentliggörs på hemsidan inom fyra veckor från sista ansökningsdatum. Juryns beslut går inte att överklaga.